Doneren

Eenmalige gift
Bedragen tot € 2274,- (2022) per huishouden mogen wij vrij ontvangen. Over giften met een hogere waarden moeten wij aangifte schenkbelasting doen. Helaas hebben wij als vereniging (nog) geen ANBI status waardoor een eenmalig gift voor de belastingdienst niet aftrekbaar is.

Periodieke gift
Uiteraard kun je periodiek een gift aan ons doen. In de toekomst, als onze vereniging meer dan 25 leden heeft, mogen periodieke giften worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde is dan dat er een overeenkomst wordt gesloten en dat je verplicht wordt minimaal 5 jaar elk jaar hetzelfde bedrag te betalen (in termijnen of in 1 keer). Wij onderzoeken of dit ook voor de vrijwillige ouderbijdrage kan gelden.

Wie betaalt dit allemaal?
Totdat de bekostiging rond is, betalen we alle kosten zelf. Denk aan website, notaris, promotiemateriaal, verdiepende cursussen en coaching.

Draag je de Marimbaschool een warm hart toe, steun ons dan door een (eenmalige) gift: