Marimbaschool

De andere basisschool

Nieuws

informatieavond 8 juli

informatieavond 8 juli

Op maandag 8 juli zijn jullie van harte welkom op onze informatieavond. Meld je hier aan. We beginnen om 20.00 uur in theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35 in Baar We vertellen over ons, onze missie en het proces van oprichten. We leggen onze conceptplannen uit,...

read more
in de podcast Talent & Groei

in de podcast Talent & Groei

We waren te gast bij de podcast Talent & Groei van Karen Dijkstra. In deze aflevering beschrijven we de vorderingen van onze visie en vertellen o.a. over: hoe ons onderwijs er uit ziet wanneer we uitgaan van de nieuwsgierigheid van kinderen hoe we de...

read more
nieuws over de locatie

nieuws over de locatie

We zijn enorm verheugd om jullie te mogen vertellen dat wij vergevorderd zijn met de locatie voor onze school! Het gaat om de Wildenburglaan 4 te Baarn, waarover we samen met het college van de gemeente Baarn verregaande gesprekken voeren met de eigenaar van dit...

read more

Waar staan we voor

Op de Marimbaschool nodigen wij kinderen uit om nieuwsgierig te zijn, te spelen en onderzoeken. We stimuleren het zelf proberen en moedigen het delen van inspiratie, gedachten, gevoelens en wensen aan.

We werken vanuit drie basiswaarden:

Vertrouwen
Vertrouwen in jezelf, de ander en in het proces. We geven kinderen het vertrouwen dat het op zijn moment de stof tot zich zal nemen

Gelijkwaardig
We gaan uit van de verschillen en zoeken naar dat wat verbindt. Ouders, leerkrachten en kinderen zijn gelijk in de communicatie en leren van elkaar.

Verantwoordelijk
Verantwoordelijk zijn, is de bereidheid om zorg te dragen voor jezelf, een onderwerp of een ander persoon en aanspreekbaar op dit punt te zijn.

Aanmelden en inschrijven

Kinderen die in 2018 of later zijn geboren kunnen worden aangemeld.
We starten in augustus 2024 met combinatiegroepen 1-2-3.
Per geboortejaar hebben we plek voor 24 kinderen.

U kunt uw kind inschrijven voor de basisschool als het 3 jaar is. Dit is wettelijk vastgelegd. Heeft u via de aanmeldlijst aangegeven interesse te hebben dan nemen we in de maand dat uw kind 3 jaar wordt contact met u op. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek. We kijken hierin of ons concept aanspreekt en passend is zodat u een overwogen beslissing kunt nemen tot definitieve inschrijving. Het is de bedoeling dat u uw kind maar op één basisschool inschrijft.

Met ouders van kinderen die met ons starten omdat zij in augustus 2024 (bijna) 4,5 of 6 jaar zijn, nemen wij direct na aanmelding, contact op voor een kennismaking.
Na dit gesprek kan de inschrijving definitief worden gemaakt.

 

 

Visie

Leren van binnen naar buiten

We beginnen met wat het kind al kan.
Verhalen, ervaringen, interesses, talenten, de natuurlijke behoefte om te ont-dekken en ont-wikkelen vormen het startpunt van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

lees verder …

Verbinding met de natuur

De natuur/ het bos is een van de klaslokalen die gedurende de gehele dag ingezet wordt als leer- en ontwikkelplek. De ongestructureerde buitenruimte van de natuur of het bos daagt de kinderen uit om balans te vinden en evenwicht te bereiken.

lees verder …

Menskunde: kind als uitgangspunt

Menskunde is het continue ont-wikkelproces waar we aan werken: wie ben je diep van binnen en hoe verhoud je je tot de ander, de natuur, de wereld en welke bijdrage heb jij daarin te leveren? We gaan uit van de eigen-wijsheid van kinderen

lees verder…

Over ons

Na jarenlang gewerkt te hebben in het basisonderwijs merkten dat het onderwijs zich steeds meer richt op het halen van doelen, kennisoverdracht en uitvoeren van opgelegde protocollen in plaats van echt te kijken naar het kind.
In de winter van 2021 staken we de koppen bij elkaar om te zoeken naar wat nodig is voor de kinderen van nu.