Verbinding met de natuur

Het ontwikkelen van de verschillende zintuigen van de kinderen is tot en met de leeftijd van 7 jaar essentieel voor het kunnen leren. De evenwichtszin is daar een mooi voorbeeld van. De ongestructureerde buitenruimte van de natuur of het bos daagt de kinderen uit om balans te vinden en evenwicht te bereiken. Dit is essentieel voor het leren, omdat als kinderen iets nieuws leren, dit schuurt met hun interne binnenwereld. Dat wat ze eerder geleerd hebben blijkt niet volledig. Vanuit deze onrust is het noodzakelijk dat kinderen weer een intern evenwicht kunnen opbouwen. Evenwichtszin is daarom voorwaardelijk voor leren.

Vandaar dat de buitenruimte voor de Marimbaschool een van de klaslokalen die gedurende de gehele dag ingezet wordt als leer- en ontwikkelplek. Zowel kinderen als leerkrachten kunnen in de natuur ontladen en opladen, waardoor de concentratie, het gedrag en het leren verbetert. De natuurlijke drang tot bewegen van kinderen wordt op de Marimbaschool tevens op deze wijze gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen grenzen leren aangeven. Het kind krijgt, binnen de geboden kaders, vrijheid om te ontdekken. De natuur om de school helpt daarbij.

Niet alleen de natuur als leerrijke omgeving maar ook de eigen natuur van het kind (uniek potentieel, energie en talent) staat in ons onderwijs centraal, in relatie tot die van de ander (interactie en verbinding) en tot de wereld als geheel. Zie hiervoor ‘Leren van binnen naar buiten’.