Uitgaan van verschillen

Hoe we kinderen begeleiden en volgen 

Aan ons leerkrachten de taak om de gehele ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden en volgen. Niet enkel op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, maar ook in hun gehele menszijn. Dat kan niet met een methode die van dag tot dag bepaalt wat de leerkracht moet aanbieden. Door mee te doen, mee te spelen, mee te werken, echt te luisteren en observeren bieden we datgene aan dat het kind nodig heeft. We helpen een kind bij dat gedeelte wat het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel met hulp van een meerwetende partner. Hierdoor wordt structureel toetsen overbodig.
We voelen ons verantwoordelijk om de intrinsieke motivatie tot leren te blijven aanboren zodat het persoonlijk pad van ieder kind zich verder ontvouwt. Hoe dagen we ontwikkeling uit? Dat doen we door: 

 • Stimuleren van uitingen
  Welbevinden en betrokkenheid van het kind zijn de belangrijkste graadmeters van ons onderwijs​. ​​De leerKracht creëert een veilig en voedend groepsklimaat, vergroot het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en beïnvloedt groepsprocessen door ieder kind te stimuleren een passende rol in het groepsproces in te nemen. 
 • Aanbieden
  Succes leidt tot motivatie. Op het gebied van lezen en rekenen werken we top-down en met periode-onderwijs: we bieden eerst het gehele overzicht aan en zoomen dan in op deelaspecten en mogelijkheden​. Meer informatie over deze vakken staan beschreven onder het kopje ‘Kernvakken: taal, rekenen’. 
 • Faciliteren
  Concreet handelen en ervaren hebben hierin een belangrijke plaats. De leerKracht introduceert nieuwe activiteiten op een activerende, onderzoekende en betekenisvolle manier en ontwerpt deze volgens een vaste methodiek. 
 • Spiegelen/ reflecteren
  Observaties en kindgesprekken zijn leidraad om (samen met het kind) de vervolgstappen te  kunnen bepalen en doorlopende leerlijn te continueren. De leerKracht observeert en registreert volgens een vaste methodiek, om zo tot gericht vervolgaanbod te komen en voert doel- en planmatig ontwikkelgesprekken met kinderen 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
Doordat op de Marimbaschool de onderzoeks- en spelvragen van kinderen vanaf het begin centraal staan, kunnen kinderen alles wat ze willen leren vanuit hun eigen voorkennis verder ontwikkelen. Ze schrijven daartoe (eventueel met hulp) een ontwikkelplan. Ze bepalen daarin wat ze willen leren, met wie, op welke plek en wat ze daarvoor nodig hebben. De leerkracht kan zo samen met het kind bekijken aan welk kind het eventueel gekoppeld kan worden en welke informatie voor het kind het meest passend is om mee aan de gang te gaan. We garanderen daarmee een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen. 

Beelddenkers
Doordat we met methodieken werken die speciaal voor beelddenkers ontworpen zijn, ondervangen we problemen die anders mogelijk waren ontstaan bij het automatiseren van letters, cijfers, sommen en spellingcategorieën. Meer informatie over deze methodieken staan beschreven onder het kopje ‘Kernvakken: taal, rekenen’.