Uitgaan van verschillen

 

Op de Marimbaschool gaan we uit van wat het kind al kan. Doordat we de lesstof topdown aanbieden, kan ieder kind op zijn eigen niveau meedoen. Topdown houdt in dat we eerst het geheel laten zien (bijvoorbeeld het alfabet of de klok) voordat we inzoomen op details (bijvoorbeeld een letter). Kinderen die verder zijn, kunnen door met wat ze nog niet weten en kinderen die meer oefentijd nodig hebben, krijgen deze tijd. Zo kunnen we uitgaan van verschillen.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
Doordat op de Marimbaschool het onderzoek vanaf het begin start, naast het spel van kinderen, kunnen kinderen alles wat ze willen leren vanuit hun eigen voorkennis verder ontwikkelen. Ze schrijven daartoe (eventueel met hulp) een ontwikkelplan. Ze bepalen daarin wat ze willen leren, met wie, op welke plek en wat ze daarvoor nodig hebben. De leerkracht kan zo samen met het kind bekijken aan welk kind het eventueel gekoppeld kan worden en welke informatie voor het kind het meest passend is om mee aan de gang te gaan. We garanderen daarmee een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen.

Beelddenkers
Doordat we met methodieken werken die speciaal voor beelddenkers ontworpen zijn, ondervangen we problemen die anders mogelijk waren ontstaan bij het automatiseren van letters, cijfers, sommen en spellingcategorieën. Meer informatie over deze methodieken staan beschreven onder het kopje ‘Kernvakken: taal, rekenen’.