Algemene voorwaarden

Zorgvuldigheid
De Marimbaschool heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. De Marimbaschool aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Bij inschrijving:
Ouders gaan akkoord met: 
– het verwerken van de persoonsgegevens van ieder kind. Deze verwerking voldoet aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
het intern gebruik van foto’s van hun kind. Voor het extern gebruik van foto’s, bijvoorbeeld op social media, wordt altijd vooraf akkoord gevraagd.