Over ons

Na jarenlang gewerkt te hebben in het basisonderwijs merkten we alle drie dat het onderwijs zich steeds meer richt op het halen van doelen, kennisoverdracht en uitvoeren van opgelegde protocollen in plaats van echt te kijken naar het kind.
In de winter van 2021 staken we de koppen bij elkaar om te zoeken naar wat nodig is voor de kinderen van nu. Na een periode van oriënteren en onderzoeken hebben we onze wens omgezet in actie. Het opstarten van een nieuwe school in Baarn, waar nieuwsgierigheid, plezier en zelf ontdekken de inhoud bepaalt. De naam van onze school, Marimba, is ontstaan uit een combinatie van onze namen: Marike, Imre, Barbara. De Marimba is tevens een muziekinstrument dat net als een piano verschillende octaven heeft. Het instrument dat de juiste toon aanslaat voor ieder kind.

Maar wie zijn wij?

Marike Schothorst

Als kind was ik altijd aan het bewegen en het doen van de sportacademie was voor mij een logische keuze. Na de sportacademie heb ik de PABO gedaan.
Ik heb 15 jaar met veel plezier op een basisschool in Blaricum gewerkt als gymleerkracht en groepsleerkracht. Tijdens die periode heb ik ook de MRT opleiding gedaan waarin je leert hoe je kinderen die moeite hebt op het gebied van bewegen extra kan helpen.

Onlangs heb ik een opleiding tot kindertolk afgerond bij Present Child. Een kind heeft met zijn gedrag een boodschap voor de ouder, iets dat nog onbewust, ongeliefd en ongeleefd is. Op het moment dat een ouder dit aankijkt verandert er energetisch iets en hoeft het kind dit gedrag niet meer te vertonen, omdat de ouder hier zorg voor draagt. Magisch vind ik dit.
Het kindertolken is iets wat ik graag zou willen laten terug komen in het schoolinitiatief. Alles was je raakt zegt iets over jezelf, dus als leerkracht (en ouder)  mag je hierin kritisch naar jezelf naar kijken.

De laatste jaren zie ik met terugwerkende kracht hoe het huidige onderwijssysteem kinderen niet in hun kracht zet, maar dat kinderen vooral bezig zijn om te voldoen aan normen, te luisteren naar de autoriteit en reproduceren van informatie. In het nieuwe school initiatief wil ik graag bijdragen aan het feit dat een mens al goed is zoals het is, je hoeft niet iets te worden. Je bent het al. Ontdek waar je blij van wordt.

Imre Eigenhuis

Na mijn opleiding Kunstzinnige therapie, ben ik de pabo gaan doen, omdat ik kunstzinnige therapie in het onderwijs wilde brengen. Ik zag dat er veel aandacht werd besteed aan de ondersteuning van taal en rekenen, maar mijn overtuiging is dat je door kunstzinnige vorming balans kunt brengen in het hele kind en daardoor een kind echt vooruit helpt. Als leerkracht in het basisonderwijs en groepsleider van kinderen met autisme heb ik pedagogische ervaring opgedaan. Ik heb me hierbij altijd de vraag gesteld wat een kind van mij nodig heeft om de wereld om zich heen beter te begrijpen, om zichtbaar te kunnen worden en trots te zijn op zichzelf.
Vanuit mijn passie, mijn werkervaring en kennis vanuit diverse opleidingen geef ik kinderen de aandacht die ze verdienen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Ik leer anders’-training. Ik ontdekte dat veel kinderen vastliepen in het onderwijs doordat ze instructies niet begrepen en op een andere manier opdrachten interpreteerden, wat veel weg had van de manier waarop dyslectische kinderen dat doen. Door de training ‘Ik leer anders’ weet ik dat kinderen op een verschillende manier informatie verwerken. Ik beschik daardoor over een scala aan methodieken om kinderen de gepaste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Barbara Nellestijn

Na de pabo heb ik Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gestudeerd. Ik combineerde het werken voor de klas met het werken als onderwijsbegeleider en -ontwikkelaar en schreef daar artikelen en boeken over en ik was hoofdredacteur van een onderwijstijdschrift. De afgelopen jaren heb ik als docent op een pabo gewerkt.
Inmiddels ben ik moeder van twee hoogsensitieve kinderen. Ik weet dus hoe bijzonder, uitdagend en soms ingewikkeld het is om hooggevoelige kinderen te begeleiden en op te voeden. Daardoor heb ik besloten om een coachings- en therapeutische opleiding te volgen aan de Academie voor Poly-Energetische Therapie.
Ik wil de kennis en ervaring die ik heb opgedaan een plek geven op de Marimbaschool. Aandacht voor het sociale, het emotionele, het (hoog)gevoelige en het spirituele mag er ook zijn. Het hoofddoel van opvoeding en onderwijs is in mijn ogen: dat kinderen (weer) mogen worden wie ze diep van binnen zijn, met al hun kwaliteiten.