Menskunde: kind als uitgangspunt

Het gaat bij de Marimbaschool niet alleen om de kerndoelen zoals ze geformuleerd zijn voor het eind van de basisschool. Bij ons is menskunde het continue ont-wikkelproces waar we aan werken: wie ben je diep van binnen en hoe verhoud je je tot de ander, de natuur, de wereld en welke bijdrage heb jij daarin te leveren? Zie ook ‘Leren van binnen naar buiten’ over hoe wij ont-wikkeling zien. Dit geldt voor kinderen en voor leerkrachten. In ons onderwijs gaan we uit van de eigen-wijsheid van kinderen. We gebruiken als tool hiervoor Human Design. Op dit moment zijn we daarvoor een leerlingvolgsysteem aan het ontwikkelen met Barbara Le Noble, auteur van het boek ‘Grote mensen doen alsof. Zelfbewust met Human Design’.