Spel en onderzoek

Spel = onderzoek en onderzoek = spel 

Kinderen verkennen door spel en onderzoek de wereld. Vanaf het moment dat kinderen op de Marimbaschool komen, staan het spel en onderzoek van kinderen centraal en is daar alle ruimte voor. In de onderbouw laten de kinderen meer rollenspel zien. Ze imiteren de wereld van de volwassenen om hen heen en leren daardoor allerlei facetten van het leven. Daarbij komen (onderzoeks)vragen naar voren. Deze vragen vangen we in een vragenwand. 

We werken daarbij schoolbreed in thema’s, bijvoorbeeld eten en drinken, of kinderen doen hun eigen onderzoek en wij koppelen hier (de verplichte) doelen aan. Deze thema’s komen vanuit de inspiratie van kinderen en gaan ook echt in werking. Er komt in de klas bijvoorbeeld een echte boekenwinkel of een restaurant.  

In de groep 1, 2 en 3 ligt dus de nadruk op spelend leren. Tot en met 7 jaar lokken we het leren dus vooral uit in en vanuit spel. De leerkracht speelt mee en vanuit deze betekenisvolle context wordt tevens het belang van lezen, schrijven, rekenen, maar ook van sociale omgang duidelijk. In de winkel in de klas is het bijvoorbeeld wel nodig dat je op je beurt wacht, maar moet je ook kijken of je genoeg geld bij je hebt en wat er in de aanbieding is. In het begin is het doen alsof rekenen, lezen en schrijven, Dit betekent dat kinderen bij ons op school ook in groep 3 nog in en vanuit hoeken werken, net als in de kleuterleeftijd. In groep 5, 6 en 7 staat onderzoekend leren centraal. Vanaf 7 jaar raken kinderen namelijk steeds geïnteresseerder in de wereld om hen heen. We geven de kinderen alle ruimte om onderzoek te doen om op hun eigen niveau achter antwoorden op hun vragen te komen. Dat kan door een filmpje te bekijken, een tekst te lezen, een experiment op te zetten of een deskundige te bevragen. De leerkracht doet en denkt mee en stelt samen met het kind of het groepje kinderen een ontwikkelplan op om achter het antwoord te kunnen komen. Meerwetende partners (lees: andere of oudere kinderen of een van de leerkrachten) kunnen helpen, bijvoorbeeld door een tekst samen met de kinderen te lezen waarin het antwoord staat. Het onderzoek staat dus niet los van het spel, maar is onderdeel van het spel om het spel steeds beter en echter te kunnen doen. Vanuit hun echte interesse ontstaat diepgaand leren. Dat is ons doel. We weten wat kinderen moeten kennen en kunnen (kerndoelen) en integreren dat op betekenisvolle wijze in hun onderzoek. Het rollenspel verdwijnt in de bovenbouw steeds meer naar de achtergrond. Het wordt soms nog ingezet om te oefenen voor een afsluiting van een thema/ een presentatie of een interview. 

Groep 4 is een tussenjaar waarin, afhankelijk waar het kind behoefte aan heeft, gekozen kan worden voor spelend of onderzoekend leren.
In groep 8 staat studerend leren centraal als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.