Spel en onderzoek

Spel = onderzoek en onderzoek = spel

Kinderen verkennen door spel en onderzoek de wereld. Vanaf het moment dat kinderen op de Marimbaschool komen, staan het spel en onderzoek van kinderen centraal en is daar alle ruimte voor. In de onderbouw laten de kinderen meer rollenspel zien. Ze imiteren de wereld van de volwassenen om hen heen en leren daardoor allerlei facetten van het leven. Daarbij komen (onderzoeks)vragen naar voren. Deze  vragen vangen we in een vragenwand.

Gedurende het thema dat zo’n 8 weken duurt, zijn er momenten waarop kinderen op hun eigen niveau achter antwoorden op vragen kunnen komen. Dat kan door een filmpje te bekijken, een tekst te lezen, een experiment op te zetten of een deskundige te bevragen. De leerkracht doet en denkt mee en stelt samen met het kind of het groepje kinderen een ontwikkelplan op om achter het antwoord te kunnen komen. Meerwetende partners (lees: andere of oudere kinderen of een van de leerkrachten) kunnen helpen, bijvoorbeeld door een tekst samen met de kinderen te lezen waarin het antwoord staat. Het onderzoek staat dus niet los van het spel, maar is onderdeel van het spel om het spel steeds beter en echter te kunnen doen.

In de bovenbouw staat het weten om het weten steeds meer centraal. Kinderen raken geïnteresseerd in allerlei onderwerpen en stellen daar gerichte vragen over. Het rollenspel verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Het wordt soms nog ingezet om te oefenen voor een afsluiting van een thema/ een presentatie of een interview.