Groep 8 en voortgezet onderwijs

Groep 8
In groep 8 staan twee belangrijke zaken centraal: afscheid van de basisschool en voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De afscheidsmusical schrijven we met de kinderen samen, een omvangrijk thema in groep 8. Kinderen leren daardoor bijvoorbeeld dialogen schrijven, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen voor hun onderdeel en uitgaan en inzetten van elkaars kwaliteiten. Daarnaast heeft ieder kind andere vaardigheden nodig als je naar de brugklas kijkt. Het laatste half jaar in groep 8 noemen we studerend leren en zal specifiek in het teken staan van plannen, aantekeningen leren maken, maar ook omgaan met onzekerheden (denk aan een nieuwe groep en verschillende docenten voor verschillende vakken) en het sluiten van nieuwe vriendschappen. Omdat we de kinderen goed in beeld hebben en weten naar welke voortgezet onderwijsschool zij gaan, kunnen wij gericht die onderdelen voor dat kind ontwikkelen wat nodig is om zich staande te houden in de brugklas en de jaren erna. 

Aansluiting op het voortgezet onderwijs
Van ouders krijgen we regelmatig de vraag hoe ons onderwijs aansluit bij het voortgezet onderwijs. Dat ligt uiteraard aan de school waar het kind heen zal gaan, maar algemeen gezegd kunnen we er het volgende over vertellen.  

In ons onderwijs staat, naast de verschillende vakken en bijbehorende doelen, menskunde centraal. We willen het uniek potentieel van ieder kind vangen, zodat kinderen zich bewust worden en blijven van hun kwaliteiten en talenten. Als kinderen van de Marimbaschool af gaan, weten ze (nog steeds) wie ze zijn en wat ze willen. Het zijn kinderen die vanuit zelfvertrouwen de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs nemen. Ze staan stevig en weten wat ze waard zijn. Een mooie basis voor iedere situatie waar ze in belanden.  

Daarnaast leren we de kinderen altijd geldende strategieën aan voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze sluiten aan bij elke methode in het voortgezet onderwijs. Ook hebben ze door het onderzoekend leren geleerd hoe ze de hoofdzaken uit informatie moeten halen en verwerken, een vaardigheid waar ze veelvuldig in het voortgezet onderwijs mee te maken krijgen.  

Het advies
Alle observatiegegevens die leerkrachten vanaf de onderbouw noteren over het kind, vormen de basis voor het formuleren van het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs. We nemen tevens de eindtoets van de IEP af. Deze dient voor de leerkrachten als een check: hebben we het juiste gezien? De eindtoets is op de Marimbaschool dus niet bepalend voor het vervolgonderwijs.