Voortgezet onderwijs

Van ouders krijgen we regelmatig de vraag hoe ons onderwijs aansluit bij het voortgezet onderwijs. Dat ligt uiteraard aan de school waar het kind heen zal gaan, maar algemeen gezegd kunnen we er het volgende over vertellen. 

In ons onderwijs staat, naast de verschillende vakken en bijbehorende doelen, menskunde centraal. We willen het uniek potentieel van ieder kind vangen, zodat kinderen zich bewust worden en blijven van hun kwaliteiten en talenten. Als kinderen van de Marimbaschool af gaan, weten ze (nog steeds) wie ze zijn en wat ze willen. Het zijn kinderen die vanuit zelfvertrouwen de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs nemen. Ze staan stevig en weten wat ze waard zijn. Een mooie basis voor iedere situatie waar ze in belanden. 

Daarnaast leren we de kinderen altijd geldende strategieën aan voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze sluiten aan bij elke methode in het voortgezet onderwijs. Ook hebben ze door het onderzoekend leren geleerd hoe ze de hoofdzaken uit informatie moeten halen en verwerken, een vaardigheid waar ze veelvuldig in het voortgezet onderwijs mee te maken krijgen. 

Het laatste jaar op de Marimbaschool staat in het teken van studerend leren. Zodra bekend is naar welke school voor voortgezet onderwijs het kind zal gaan, bekijkt de leerkracht met het kind wat het nog nodig heeft om de overstap goed te kunnen maken. Te denken valt dan aan: aantekeningen maken, plannen, leren voor en het maken van toetsen maar ook omgaan met onzekerheid/ wisselende docenten en het sluiten van nieuwe vriendschappen. 

Het advies
Alle observatiegegevens die leerkrachten vanaf de onderbouw noteren over het kind, vormen de basis voor het formuleren van het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs. We nemen tevens de eindtoets van de IEP af. Deze dient voor de leerkrachten als een check: hebben we het juiste gezien? De eindtoets is op de Marimbaschool dus niet bepalend voor het vervolgonderwijs.