Waar staan we voor

Op de Marimbaschool stimuleren wij de zoektocht en het zelf ontdekkende vermogen van kinderen. We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. 

We werken vanuit 3 basiswaarden:

– Gelijkwaardigheid in de communicatie
Ouders, leerkrachten en kinderen zijn gelijk in de communicatie en nemen elk hun eigen verantwoordelijkheid in het proces. We gaan uit van verschillen en zoeken naar wat verbindt. We nemen tijd voor het vertellen van verhalen en leren van elkaar door met verwondering en aandacht te luisteren. 

 – Vertrouwen
We geven het soort vertrouwen dat het op zijn moment de stof tot zich zal nemen.   Door in jezelf te vertrouwen, de ander en in het proces kom je tot bloei.

– Ontwikkelen van het volledig potentieel
Elk mens heeft bij de geboorte alles in zich om te groeien tot de persoon die hij in potentie is. Het is volgens ons de taak van het onderwijs om een ​​rijke leeromgeving te bieden om dit volledig potentieel van ieder soort en samen tot ontplooiing te brengen.

De Marimbaschool is een ontwikkelingsgerichte school, geïnspireerd op de leerprincipes van Vygotsky.
Alle vakken kunnen worden afgesloten met thema’s die de kinderen interesseren. Uiteraard leren we de kinderen goed rekenen, lezen en schrijven.

In ons aanbod houden we rekening met de natuurlijke en leeftijdsgebonden ontwikkeling van ieder kind en nemen de manier van informatie verwerken (talig of beeldend) en unieke kwaliteiten mee. We bieden alle lesstof aan in een betekenisvolle context, in de klas en in de natuur, zodat kinderen het geleerde direct kunnen gebruiken.
We zullen top-down lesgeven. Dit houdt in dat we eerst het totaaloverzicht geven van de stof en daarna de details.

In de groep 1, 2 en 3 staat spelend leren centraal. In groep 5, 6 en 7 onderzoekend leren. Groep 4 is een tussenjaar waarin, afhankelijk waar het kind behoefte aan heeft, gekozen kan worden voor spelend of onderzoekend leren. In groep 8 staat studerend leren centraal als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Aan ons leerkrachten de taak om het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden en volgen. Door mee te doen, mee te spelen, mee te werken, echt te luisteren en observeren bieden we datgene aan dat het kind nodig heeft. Hierdoor wordt structureel toetsen overbodig.
We voelen ons verantwoordelijk om de intrinsieke motivatie tot leren te blijven aanboren zodat het persoonlijk pad van ieder kind zich verder ontvouwt.

Wij zullen niet alleen de denkende mens voeden, maar ook aandacht geven aan de emotionele en spirituele ontwikkeling. We laten ons hierbij inspireren door Rudolph Steiner. Van nature hebben kinderen behoefte aan bewegen, spelen, delen, creatief bezig zijn en onderzoeken. We stimuleren daarbij samenwerking, maar bekrachtigen ook de autonomie van elk kind.