Leren van binnen naar buiten

Het leren op de Marimbaschool gebeurt van binnen naar buiten. We beginnen bij wat het kind al kan en heeft meegemaakt. Verhalen, ervaringen, interesses, talenten, de natuurlijke behoefte om te ont-dekken vormen het startpunt van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

We werken in thema’s, bijvoorbeeld eten en drinken, of kinderen doen hun eigen onderzoek en wij koppelen hier (de verplichte) doelen aan. Deze thema’s komen vanuit de inspiratie van kinderen en gaan ook echt in werking. Er komt in de klas bijvoorbeeld een echte boekenwinkel of een restaurant. 

Zo beloven we dat alle kinderen vlot leren lezen en foutloos kunnen rekenen. Nieuwe lesstof bieden we niet stukje bij beetje aan, maar we laten eerst het grote geheel zien en afhankelijk van de individuele ontwikkeling op dat gebied oefenen de kinderen daarna meer of minder met de details. Dit wordt ook wel topdownleren genoemd. Bovendien bieden we altijd geldende spelling- en rekenstrategieën aan die in allerlei verschillende situaties te gebruiken zijn. Zo zorgen we ervoor dat iedereen gemotiveerd en verbonden blijft 

Daarbinnen en daarnaast bieden we vele vormen van creatieve uitingen aan, om het kind te laten ontdekken waar zijn talenten liggen en om zich te kunnen uiten. We zullen gebruik maken van diverse workshops in de middagen die gegeven worden door onszelf, professionals, of ouders en andere vrijwilligers met een passie.