Topdown leren

We nemen het geheel van de lesstof als uitgangspunt, zodat kinderen weten welk stukje uit het geheel aandacht krijgt.
Naast dat spel en onderzoek een belangrijke rol krijgt in ons onderwijs, staan wij ook voor het anders aanbieden van de stof. We weten dat kinderen op verschillende manieren informatie verwerken. Daar sluiten wij onze instructies en opdrachtvormen op aan. Daarnaast vertellen we bij ieder nieuw stuk informatie eerst het geheel en dalen vanuit daar af in de stof. Het geheel als uitgangspunt nemen, zorgt voor overzicht en inzicht. Duidelijkheid waar naar toe gewerkt wordt. Door hiermee te beginnen krijgen kinderen een plaatje in hun hoofd waaraan ze zelf nieuwe informatie kunnen toevoegen.