We zijn weer een stap verder!
De onderwijsinspectie heeft ons laten weten dat zij een positief advies aan de minister geeft. Ons schoolconcept voldoet aan de wettelijke eisen. Hiermee spreekt de inspectie haar vertrouwen in ons initiatief uit. 

Begin juni verwachten wij de officiële uitspraak van de minister. Dan krijgt onze school een zogenoemd BRIN-nummer en kan de inschrijving beginnen.