We zijn enorm verheugd om jullie te mogen vertellen dat wij vergevorderd zijn met de locatie voor onze school! Het gaat om de Wildenburglaan 4 te Baarn, waarover we samen met het college van de gemeente Baarn verregaande gesprekken voeren met de eigenaar van dit gebouw over de mogelijke vestiging van de Marimbaschool op deze locatie. De plek voldoet aan al onze wensen, ligt dicht bij de natuur, is goed bereikbaar en biedt ons zelfs voldoende groeimogelijkheden. Het kan onze definitieve locatie zijn!

De locatie is al prachtig en sfeervol van zichzelf, maar om deze geschikt te maken voor een school zijn er wel aanpassingen nodig. Voor het huren van het gebouw is budget nodig en omdat de huisvesting van scholen een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, zal de gemeenteraad nog een besluit moeten nemen over de financiering. Daarnaast dienen de benodigde planprocedures doorlopen te worden.

De verwachting is dat de gemeenteraad aanstaande mei een besluit neemt over het beschikbaar stellen van een bedrag om het pand aan de Wildenburglaan 4 in gebruik te kunnen nemen. Wanneer de raad heeft ingestemd, gaat het college aan de slag met de verdere uitvoering.

In de tussentijd is de eigenaar van het pand al bezig met interne verbouwingen en aanpassingen die gedaan moeten worden, ongeacht de huurder van het pand. Het biedt ons als school echter de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen in mei, zodat het pand voor de aanvang van het schooljaar 2024-2025 door ons in gebruik kan worden genomen.

Gooi en Eemlander: berichtgeving over locatie Marimbaschool