Vorige week zijn we naar het symposium “Human Design Onderwijs & Ouders” gegaan. In dit symposium ging het over afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Nieuwe manieren van onderwijs stonden hierin centraal en hoe Human Design ingezet kan worden als middel om kinderen tot bloei te laten komen en aandacht te geven aan alle aspecten van het mens-zijn. Op de Marimbaschool zullen we Human Design als tool aan leerkrachten bieden om hen inzicht te geven in verschil in manier van leren, communiceren en samenwerken en te ontdekken waar kinderen energie van krijgen en wat hen moeite kost.  
Wil je hier meer over weten? Het boek ‘Grote mensen doen alsof’ is een aanrader. De schrijfster van dit boek, Barbara le Noble, zal ons ook verder helpen met het implementeren van Human Design in onze school. Hieronder een kort gedicht over Human Design gecreëerd tijdens een van de workshops.