We waren te gast bij de podcast Talent & Groei van Karen Dijkstra. In deze aflevering beschrijven we de vorderingen van onze visie en vertellen o.a. over:

  • hoe ons onderwijs er uit ziet wanneer we uitgaan van de nieuwsgierigheid van kinderen
  • hoe we de ontwikkeling van kinderen ook goed kunnen volgen zonder toetsen
  • hoe taal -en rekenonderwijs er uit ziet zonder methode, waarbij we uitgaan van wat een kind al kan.
  • hoe de Marimbaschool de eigen natuur en daarmee de talenten, energie en unieke potententieel van het kind centraal stelt
  • de natuur als klaslokaal en leer-en ontwikkelplek
  • de ontwikkeling van een nieuw kindvolgsysteem, gebaseerd op Human Design
  • wat deze manier van lesgeven van een leerkracht vraagt om het leer-en ontwikkelproces van kinderen te begeleiden en te volgen.

We willen Karen heel hartelijk danken voor de uitnodiging en de mooie vragen. 

Beluister de podcast hier