We zijn verrast door het bericht in de krant, maar we hebben voortgangsnieuws over de locatie van de Marimbaschool! De kans is groot dat we in het voormalig dorpshuis van Lage Vuursche komen. Het zit als volgt: de gemeente heeft als taak om te zorgen voor (tijdelijke) huisvesting en inrichting van onze school. Daarvoor heeft de  gemeente de afgelopen tijd diverse mogelijkheden met ons onderzocht. De locatie die het meeste kans biedt voor passende, tijdelijke huisvesting voor een periode van drie jaar is dorpshuis De Furs in Lage Vuursche. Hierover is ook overlegd met de Contactcommissie Lage Vuursche. De komende tijd wordt in kaart gebracht welke investeringen en aanpassingen nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor de tijdelijke huisvesting van onze school. Binnenkort volgt een gezamenlijke afspraak tussen de Contactcommissie Lage Vuursche, de gemeente en ons om nadere afspraken te maken over diverse praktische zaken.

Wethouder Hugo Prakke legt in gesprek met Radio Eemland de situatie uit (deel 2 van uitzending)