We hebben een constructief en ontspannen gesprek met de onderwijsinspectie gehad, waaruit blijkt dat er vertrouwen is in ons schoolconcept. Het was zelfs gezellig. Zoals verwacht, moeten wij (net als andere initiatieven) een aanvulling geven op een aantal ‘deugdelijkheidseisen’. Waarbij we vooral concreet moeten maken welke leerling populatie wij verwachten aan te trekken met ons concept en we moeten aantonen hoe wij in ons onderwijsaanbod de kerndoelen voor rekenen en taal over de leerjaren heen verdelen om de einddoelen te behalen.
Hier hebben we ruim 3 weken de tijd voor, dus dat moet goed komen.