Voor de Marimbaschool is de sollicitatieperiode voor leden voor De Raad van Toezicht (RVT) afgerond. We kunnen melden dat de volgende vier personen in onze RVT zitten:
– Louis van Dijk: expertise in bedrijfsvoering en vormen van een bestuurscultuur
– Ellen Volleberg: onderwijsexpertise
– Esther Smink: financiële expertise
– Jens van der Velde: creatieve ondernemer, expertise in communicatie nl-marketing

De RVT heeft de volgende genomen:

 • Het ondersteunen van het bestuur bij het ontwikkelen van missie, visie en beleid.
 • Het gevolg van toezicht op de uitvoering van het beleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd Adviseren van het bestuur en de gedachte op als klankbord.
 • Het gevolg van de statutaire beschreven bevoegdheden.

De (volledige) Raad van Toezicht is zo samengesteld dat:

 • er affiniteit is met openbaar primair onderwijs.
 • er op strategisch niveau geageerd kan worden, door op hoofdlijnen en vanuit een eigenstandige visie en invoerbeleid te toetsen, zowel reactief als (visionair) proactief
 • er vanuit integriteit, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid wordt opgelost.
 • reflectie op eigen rol, invloed en gedrag kan worden gevonden, met ruimte voor relatievering en voorbereiding tot evaluatie
 • er binding is met de missie, visie en strategie van de Marimbaschool.
 • de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur helder is (zie managementstatuut en algemene statuten)
 • volgende leden gedeeld over een combinatie van specifieke kennis op de relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur / financiën / onderwijs of onderwijs gerelateerde dienstverlening / bedrijfsvoering / communicatie & marketing / huisvesting / human resource management / recht.