Vacature

Wij zijn twee bevlogen onderwijsprofessionals die met de Marimbaschool een plek willen bieden aan kinderen om vanuit hun eigen-wijsheid en intrinsieke motivatie te leren en ont-wikkelen. De Marimbaschool is een bekostigde school in Baarn. In augustus 2024 starten we met groep 1-2-3 in twee ‘jaargroepen’. In de onderbouw staat spelend leren centraal en later in de bovenbouw onderzoekend leren. Wij als initiatiefnemers staan elk minimaal 2 dagen per week in de groep en zoeken daarbij nog 

twee leerkrachten (0,6 en 0,5 fte) die:

 • een gezonde portie eigenwijsheid en een hartgedragen visie op onderwijs en vakintegratie bezitten
 • nieuwsgierig zijn naar de ander (kind/ ouder/ leerkracht) en het proces van inrichten van (nieuw) onderwijs.
 • zich professioneel kwetsbaar kunnen opstellen en vanuit het niet-weten durven onderzoeken hoe we verder kunnen bouwen aan ontwikkeling van kinderen
 • reflectief zijn en het kind als spiegel kunnen gebruiken
 • curriculumdeskundig zijn: overzicht hebben in leerlijnen en ontwikkeling van kinderen
 • vakinhoudelijke en –didactische kennis hebben
 • zelf onderwijs kunnen ontwerpen

Op de Marimbaschool gebruiken we Human Design als tool om kinderen optimaal te begeleiden. Ook voor de vorming van ons team maken we gebruik van de inzichten die Human Design ons geeft. Het geeft ons de mogelijkheid om holistisch te kijken naar het bouwen van ons team. Wij, als initiatiefnemers, zijn ons bewust van de talenten (en valkuilen) die we inbrengen in het team en zijn op zoek naar leerkrachten die de kwaliteiten bezitten die ons complementeren. Kun jij op meerdere van de volgende vragen volmondig ja zeggen?

Herken je dat je:

 • energie krijgt van iets nieuws neerzetten?
 • gericht bent op het welbevinden van kinderen/ouders/team?
 • je aan kunt passen aan veranderingen zonder zelf uit balans te raken?
 • buiten de bestaande paden en vaste patronen durft te zoeken naar creatieve oplossingen?
 • intuïtief bent en erop kunt vertrouwen dat je de juiste middelen/inzichten aangereikt krijgt (om iets vanuit je hart te realiseren)?
 • de regie en autonome beslissingen durft te nemen en verantwoordelijkheid kunt dragen?
 • doorzettingsvermogen hebt om doelen te realiseren ondanks mogelijke tegenslagen?
 • in staat bent om veel werk in korte tijd te verrichten voor het grotere geheel?
 • blij blijft als het regent of de bladeren van de bomen vallen, niet schrikt van kriebelbeestjes en kronkelende wormen, en stevige wandelschoenen hebt die lekker vies mogen worden? dan ben jij diegene die we zoeken!

Naast alles wat hierboven benoemd is worden we extra blij van een leerkracht die:

 • muzikaal is
 • graag werkt met drama en/of dans
 • creatief is
 • een expertise heeft in natuureducatie en/of groene vingers heeft
 • een duidelijke passie naast het werk heeft die ingezet kan worden bij de workshops

Wat bieden wij?

 • Een duidelijke toekomstgerichte visie op ontwikkeling van kinderen
 • Een inspirerende en motiverende werkomgeving waarin jouw inbreng gewaardeerd wordt (collegiaal/ gelijkwaardig leiderschap) en we je uitnodigen om jouw ideeën, authenticiteit en perspectieven te uiten
 • Duidelijke kaders en ritme waarbinnen we ons eigen onderwijs ontwerpen (spelend/ onderzoekend leren) en patronen en rituelen creëren
 • Helder beschreven methodieken voor de instructies en begeleiding (bijvoorbeeld de Davismethodiek en Alfabetcode voor lezen/schrijven en het strokenmodel voor rekenen)
 • Twee middagen per week ontwikkeltijd om vanuit je observaties nieuw vervolgaanbod te ontwerpen
 • Wij staan zelf als leerkracht minimaal 2 dagen per week in een groep waardoor we op sommige momenten samen in de groep zijn om met en van elkaar te leren
 • Inzet van je talenten en expertise in workshops voor kinderen, het begeleiden van kinderen of in het ontwerpen van de thema’s waarbinnen we met de kinderen werken.
 • Stil staan en reflecteren om successen te vieren en van verwondering te genieten

Procedure

We verwachten jouw motivatiebrief plus CV uiterlijk 21 februari via contact@marimbaschool.nl

Vermeld in je CV ook jouw competenties en per werkplek jouw successen en taken. Ook lezen we hierin jouw geboortedatum, -plaats en –tijd, zodat we een inschatting kunnen maken van jouw kwaliteiten vanuit Human Design.

Indien we mogelijkheden zien voor een vervolg, houden we een korte videocall voor een kennismaking op dinsdagavond 27 februari.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 1 en 4 maart. De kandidaten die doorgaan naar gespreksronde 2 ontvangen voor de tussenliggende periode een ontwerpopdracht, welke de insteek vormt voor het tweede gesprek op vrijdagochtend 15 maart.